Treningstrening 6 millioner tyskere går til studioet

For deres kondisjon bruker tyskerne til og med i den økonomiske krisen penger. I 2008 økte antall medlemmer i treningssentre mer enn det hadde om fem år.

I Tyskland er nesten seks millioner mennesker fysisk aktive i treningssentre. Bare i fjor hadde studioene registrert en økning på 640 000 medlemmer, talsmann for International Trade Fair for Fitness, Wellness & Health (FIBO).
I 2020 vil helsemarkedet alene i Tyskland ha nesten doblet fra € 239 milliarder til over € 450 milliarder kroner. Det beregnes at, i tillegg til statlige utgifter, vil private utgifter også vokse. Selv i dag, av de 100 euro som tilbys på privat husholdning til konsum, ville fem euro bli brukt på helse - mer enn i noen andre europeiske land.
Ifølge en undersøkelse blant 500 studioer undersøkt av den tyske industrien Association Fitness and Health, forventer 62 prosent av de undersøkte selskapene en forbedring i den økonomiske situasjonen i år sammenlignet med året før. Bare syv prosent trodde at næringslivets økonomi ville forverres; En annen 31 prosent forventet en jevn utvikling.
Du kan finne mer om treningsopplæring her.